PHILIPS FC6840 SERIES

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken. Pour 1 litre of white vinegar into the shampoo reservoir and top it up with lukewarm fresh. Reusable dustbag specific types only. The mains cord is wound up automatically inside the appliance. To avoid accidental damage to the appliance, the parking clip comes off the tube or the appliance. Pump out the water through the two shampoo. To extend the lifetime of the shampoo pump, clean it with a mixture of water and white vinegar. Stel uw vraag in het forum.

To avoid accidental damage to the appliance, the parking clip comes off the tube or the appliance. Pump out the water through the two shampoo. The mains cord is wound up automatically inside the appliance. Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken. Store the small nozzles in the way that is shown in the figure. By pressing ‘print’ button you will print only current page. Enter text from picture:

Rinse the Motor Protection Filter under the tap. Rinse the float unit and the foam filter. This prevents shampoo residues from caking the inside of the.

Y ou can simply snap the parking clip back onto the tube. You can simply snap the parking clip back onto the tube. The mains cord is w ound up automatically inside the appliance. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol.

When the shampoo reservoir is attac hed to the appliance, the mains cor d does not disappear. Vul dan hier uw emailadres in. T o avoid accidental damag e to the appliancethe parking clip comes off the tube or the appliance. Rinse the double-injection nozzle under the tap. Switch off the appliance and remove the mains plug from the wall socket.

  AICHA LE FILM DE YAMINA BENGUIGUI EN STREAMING

Do not forget to put the Motor Pr otection Filter back into place. Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken. Bijvoorbeeld een creditcardnummer, philipa persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. By pressing ‘print’ button you will print only current sseries. Make sure the filter is completely dry before you reinsert it into the vacuum cleaner.

Let the appliance run in shampooing mode until the shampoo reservoir is empty. Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. Email deze handleiding Delen: Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd.

Do not forget to put the Motor Protection Filter back into place. Pour 1 litre of white vinegar into the shampoo reservoir and top phhilips up with lukewarm fresh. Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider phikips maximum grootte per email heeft ingesteld phlips kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Store the small nozzles in the way that is shown in the figure. Pump out the water through the two shampoo. To extend the lifetime of the shampoo pump, clean it with a mixture of water and white vinegar.

If you use the reusable dustbag, clean the Motor Protection Filter once a year in lukewarm water.

Motor Protection Filter – Philips FC Series User Manual [Page 14]

To print the manual completely, please, download it. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd. To avoid accidental damage to the appliance, the parking clip comes off the tube or the appliance.

  KEY2LIVING FILM DISPENSER

Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent! Switch off the a ppliance and remov e the mains plug from the wall sock et. De handleiding is 1,87 mb groot.

Philips FC6840 series Manuals

Squeeze the foam filter to remove excess water. When the shampoo reservoir is attached to the appliance, the mains cord does not disappear. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. To guarantee an optimal lifetime for the foam filter, carefully remove serie from the float unit. Table of Contents Add to my manuals Add. Philips hr triathlon. Press the cord rewind button.

Philips FC6840 series User Manual: Motor Protection Filter

Repeat this procedure with 1 litre of fresh water to rinse out any vinegar residues. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. This pr ev ents shampoo residues fr om caking the inside of the.

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Abonneren Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips hr triathlon bij: U kunt hieronder aangeven waarom deze phikips ongepast is. Do not wring it! Enter text from picture: Don’t show me this message again. Stel uw vraag in het forum.